Telefon  +48 608 111 908

    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych?

W każdym przedsiębiorstwie bardzo ważna jest prawidłowa dokumentacja chociażby takich spraw jak składniki majątku. Do tego służy ewidencja środków trwałych. Dowiedz się czym ona jest, kto ma obowiązek ją prowadzić oraz jak robić to poprawnie.

 

Co to jest ewidencja środków trwałych i kto ma obowiązek ją prowadzić?

Ewidencja środków trwałych służy do tego, by rejestrować zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Czym natomiast są środki trwałe? To budynki, lokale, maszyny, środki transportu, urządzenia i inne przedmioty stanowiące własność lub współwłasność podatnika. Są one częścią majątku firmy podlegającą amortyzacji i są używane na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością.

Każdy podatnik, który prowadzi księgę przychodów i rozchodów lub rozlicza się na zasadzie ryczałtu, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Zostało to określone w Dzienniku Ustaw, w artykule 22n. - [Ewidencja składników majątku] - Podatek dochodowy od osób fizycznych:

“Obowiązek w zakresie uwzględniania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Podatnicy prowadzący, zgodnie z przepisami o rachunkowości, księgi rachunkowe są obowiązani do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.”

Prowadzenie ewidencji środków trwałych jest niezbędne, by w koszty działalności zaliczyć amortyzację.

 

W jaki sposób prowadzić ewidencję środków trwałych?

Zapisów w ewidencji środków trwałych należy dokonywać najpóźniej w miesiącu przekazania składnika majątku do używania. Ewidencja powinna zawierać dane podatnika takie jak - imię, nazwisko, numer NIP i adres. Pozostałe informacje, jakie musi zawierać ewidencja środków trwałych to:

 • Rok, za który powadzona jest ewidencja;
 • Data nabycia;
 • Liczba porządkowa;
 • Data przyjęcia do używania;
 • Określenie dokumentu, który stwierdza nabycie;
 • Określenie środka materialnego albo innej wartości;
 • Symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • Początkowa wartość oraz stawka amortyzacyjna;
 • Wartość ulepszeń, które zwiększają wartość początkową;
 • Zaktualizowana wartość początkowa;
 • Zaktualizowane kwoty odpisów amortyzacyjnych;
 • Przyczyna i data likwidacji środka trwałego;
 • Kwota odpisu amortyzacyjnego za dany okres podatkowy i narastająco za okres dokonywania odpisów.

Przepisy podatkowe nie określają, jaki jest wzór prowadzenia ewidencji środków trwałych. Jednak ważne jest, aby taki dokument, który może być pisany nawet odręcznie, zawierał wyżej wymienione informacje. Można też poszukać gotowych już wzorów, jednak trzeba przy tym pamiętać, że istotna jest znajomość aktualnych przepisów i poprawne wprowadzenie danych. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje biuro rachunkowe. W przygotowaniu tego rodzaju dokumentów liczy się przede wszystkim skrupulatność, dokładność i zgodność z przepisami prawa.